DERNEK YÖNETİM KURULU

Başkan

 Mürşit KORKUT

Başkan Yardımcısı

 Selvinar Seven ÇAKMAK

Sayman

 Mustafa CİVAN

Yazman

 M. Ertan GÜNEŞ

Üye

 Figen KÜTÜKOĞLU

Üye

 Ferhat SIVAT

Üye

 Hasan ŞEN