İÇİNDEKİLER

  

HABERLER

 

Editörden...... 134

Dernekten Haberler........ 135

AGAM’dan Haberler........ 136

Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri
Birliği’nden.. 137

Avrupa Arıcılık Konferansı... 138

Avrupa Arıcılık Konferansı Bildiri Başlıkları....... 139

 

ARICI

 

U.Ü. Ketam Arıcılık Projesi-2004 raporu.. 145

Doç. Dr. Levent AYDIN

 

2004 Sonbahar Bakımı ve Arılar....................... 147

İsmail KUMRU

 

Ihlamur Ağacı ve Bal................. 149

Prof. Dr. Fazıl ÖZEN

 

Arıcılıkta İlk Dersler – 2.... 159

Alper GÜRMAN

 

Arı ve İnsan. 161

Güner KAYRAL

 

Bulgaristan Arıcılık Yasaları-IV................... 162

Çeviren: Zir. Müh. Selvinar S. ÇAKMAK

 

ARI-ŞTIRMA

 

Kars Yöresindeki Balarılarında Nosemosis’in Yaygınlığı..... 164

Birkan TOPÇU ve Mükremin Özkan ARSLAN

 

 

Isı Değişimlerinin Arı Kayıplarına Etkileri........... 171

Ufuk ÇETİN

 

Öneriler

 

Arı Ürünleriyle Uygulanabilecek Kozmetik Ürünler ....................... 175

Figen KÜTÜKOĞLU, Selvinar  S. ÇAKMAK

 

Duyurular                 176

CONTENTS

  

NEWS

 

From The Editor....................... 134

News From The Association. 135

News From BDRC....................... 136

From Bee Breeder Union of
Zonguldak Province ...... 137

European Conference of Apidologie .. 138

Titles of Presentations 139

 

BEEKEEPER

 

U.U. Rural Areas Beekeeping Project-2004 Report........... 145

Assoc. Prof. Levent AYDIN

 

2004 Fall Management and Honey Bees. 147

İsmail KUMRU

 

Tilia L. and Honey........... 149

Prof. Dr. Fazıl ÖZEN

 

Beekeeping For Beginners-2. 159

Alper GÜRMAN

 

Bees and Man 161

Güner KAYRAL

 

Bulgarian Beekeeping Laws-IV........ 162

Translated by Agr. Eng. Selvinar S. ÇAKMAK

 

 

APICULTURAL RESEARCH

 

The Prevalence of Nosemosis in Honey Bee in The Province of Kars....................... 164

Birkan TOPÇU and Mükremin Özkan ARSLAN

 

The Effects Of Temperature Changes To Bee Losts............. 171

Ufuk ÇETİN

 

Suggestions

 

Cosmetics with Hive Products 175

Figen KÜTÜKOĞLU, Selvinar  S. ÇAKMAK

 

Announcements........................... 176